16
ÖLKƏ
200
OYUNCU
16
KOMANDAActive Teams
2
MÜKAFAT
ÖLKƏLƏR
Qrup A Qrup B Qrup C Qrup D
XƏBƏRLƏR VƏ MEDİA HAMISI